පසුබිම

තමන්ගේ ආර්ථික කටයුතු  බාධාවකින් තොරව සිදුකිරීමේ හැකියාව හෙවත් ආර්ථික නිදහස නිදහසට සියලු පුද්ගලයන් ට අතියක් ඇතැයි අප සිතනව. පුද්ගල නිදහස අර්තවත් කිරීමට මෙන්ම  රටක් සමෘද්ධිමත්  කිරීමට ඉවහල් වන ප්‍රධාන සාධයකක් ලෙස ලොව පුරා පිළිගැනීමක් තිබෙනවා 

ශ්‍රී ලංකාව වන අපගේ මෙම සුන්දර මව්බිම මේ වනවිට ප්‍රශ්න ගණනාවකට මැදිවී සිටී. රටක් ලෙස අපට ආඩම්බර විය හැකි කරුණු රැසක් තිබුණත් නිවැරදිකර ගත යුතු කරුණු රැසක්ද තිබෙන බව සඳහන් කළ යුතුය.

ඇඩ්වකාටා ආයතනය ලෙස අපට අවශ්‍ය වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ පරපුරේ චින්තනය තුළින් අපගේ රටේ අනාගතය දෙස බැලීමටයි. මෙම තරගය සංවිධානය කිරීමට අප පෙළඹුණේ ශ්‍රී ලාංකේය අනාගත නායකයින් හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ට හඬගා සිය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහායි. ඔබට අනුව ආර්ථික නිදහස කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරමින් තමන්ගේ අදහස්, දැනුම සහ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට මේ තුළින් ඔබට අවස්ථාව උදාවනු ඇත.   

 

යෝග්‍යතාවය සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් වන සිසුන්ට හෝ මේ වනවිට මෙරට රැඳී සිටින සිසුන්ට මෙම තරගය විවෘත වේ.
   
 • මෙම සිසුන් පාසැලක, විශ්ව විද්‍යාලයක හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක පූර්ණ කාලීන හෝ අර්ධ කාලීන අධ්‍යන කටයුතු වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතුය.
   
 • අයදුම්කරුවන් 1993 ජනවාරි 01 වනදාට පසුව උපන් අය විය යුතුය. (අවුරුදු 24 වඩා අඩුවිය යුතුය.)
   
 • අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගත හැකි නිළ අයදුම්පත පුරවා ඒවීමේදී අයදුම්කරුවන් තමන් අයදුම් කරන්නේ කුමන අංශය යටතේදැයි අනිවාර්යෙන්ම සඳහන් කළ යුතුය.
   
 •  “මා හට ආර්ථික නිදහස බලපාන්නේ කෙසේද?“ යන මාතෘකාව යටතේ රචනාව ලිවිය යුතු අතර  සිසුන් තෝරාගත් ආකාරය අනුව විෂය අර්ථ දැක්වීම සඳහා සිසුන් දිරිමත් කරනු ඇත.
   
 • විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ රචනාව වචන 1500 කට අඩුවිය යුතු අතර පාසැල් සිසුන්ගේ රචනා වචන 1000 කට අඩුවිය යුතුය.
   
 • අවසානයේදී එවිය යුත්තේ අයදුම්කරුගේ නිර්මාණයක් වන අතර වෙනත් අයෙකු විසින් සිදුකළ හෝ නිවැරදිකළ නිර්මාණ භාර නොගනී. සොරකම් කළ නිර්මාණ මෙම තරගය සඳහා භාර නොගන්නා අතර සමූහයක් හෝ කණ්ඩායමක් ලෙස මෙම තරගය සඳහා සහභාගී විය නොහැකිය.
   
 • එක් අයෙකුට එක් රචනාවක් පමණක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක ලියාපදිංචි වී නොමැති සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල අංශය යටතේ අයදුම්කළ නොහැකිය.

 

රචනාව ලියන ආකාරය

 •  ආර්ථික නිදහස කුමක්දැයි මුලින්ම හදාරන්න. අපගේ වෙබ් අඩවියේ සම්පත් අංශයෙන් (resources section ) ආරම්භක ලිපි ද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකිය.
   
 • රචනාව ලිවීම සඳහා ඔබ ඇති තරම් තොරතුරු රැස්කර ගැනීමෙන් පසුව තමන්ට ලිවීමට අවශ්‍ය දෑ පිළිබඳව කටු සටහනක් සකසා ගන්න.
   
 • හඳුන්වාදීම, අන්තර්ගතය සහ නිගමනය යන ආකාරයෙන් රචනාව කරුණු සහිතව ලියා අවසන් කරන්න.
   
 • නැවතත් කියවා රචනාවේ තවත් අඩුපාඩු තිබෙනවා නම් ඒවා නැවතත් සකස් කරන්න.

 

අයදුම් කරන ආකාරය

 • අයදුම්පත පුරවා අදාළ කොටසේ ඔබගේ රචනාව copy කර නැවතත්  paste කරන්න.

 

ත්‍යාග සහ සම්මාන

  පාසැල් සිසුන්

 • පළමු ත්‍යාගය රුපියල් 50,000
 • දෙවන ත්‍යාගය රුපියල් 30,000
 • තුන්වන ත්‍යාගය රුපියල් 15,000සහ සහභාගී වූවන්ට සහතික පත්

විශ්ව විද්‍යාල/උසස් අධ්‍යාපන සිසුන්

 • පළමු ත්‍යාගය රුපියල් 100,000
 • දෙවන ත්‍යාගය රුපියල් 50,000
 • රුපියල් 20,000 බැගින් කුසලතා සම්මාන දෙකක් සහ සහභාගී වූවන්ට සහතික පත්‍ර

තෝරා ගන්නා සිසුන්ට කොළඹ පැවැත්වෙන නායකත්ව සමුළුවක් සඳහා සහභාගීවීමේ අවස්ථාව ලැබෙන අතර සියළු වියදම් දරන ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන කළාපීය නායකත්ව කඳවුරක් සඳහා සහභාගීවීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

අංශ දෙකෙහිම දිනුම් ලබන ජයග්‍රාහකයන්හට ලබාදෙන ත්‍යාග මුදල් සඳහා සම්පූර්ණ වගකීම ඇඩ්වකාටා ආයතනය විසින් බාරගනු ලැබේ.